Продуктите под марката Ardes са произведени и подбрани при стриктно спазване на нормативната уредба и с най-добрите параметри за качество, със сертификати за вътрешен и външен одит. Мисията на Ardes е да предлага практични, безопасни, лесни за използване електроуреди, които отговарят максимално на ежедневните нужди. Малките домакински електроуреди на Ardes са категоризирани в: електроуреди за готвене, консервиране и съхранение, отоплителни електроуреди, електроуреди за охлаждане, електроуреди за обработка на въздуха, електроуреди за предпазване от насекоми и електроуреди за лична грижа.

Електрически уреди за отопление

Електрически уреди за готвене и съхранение