Защита на лични данни. Конфеденциалност.

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на ДРУЖЕСТВОТО при ползване от на сайта от него.

2. Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни  да бъдат обработвани от ДРУЖЕСТВОТО по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на ДРУЖЕСТВОТО

3. Всички предоставени доброволно от потребителя лични и други данни, които го идентифицират при на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от ДРУЖЕСТВОТО.

4. Лични данни могат да се споделят с упълномощени от ДРУЖЕСТВОТО трети лица, като дружества извършващи куриерски услуги, дистрибутори и други, за целите на изпълнението на договора за продажба и доставка на поръчана стока. Лични данни могат да бъдат разкривани и на други трети лица, тогава, когато това е задължително по закон или е необходимо за защита на законните интереси на продавача.

5. ДРУЖЕСТВОТО заявява и уведомява потребителя, че предоставените от него лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и  промоционални цели.

6. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.